ONDERZOEKEN
OM TE VERBETEREN

Advies

Advies kwaliteitszorg

We begeleiden instellingen in de voorbereiding op hun instellingstoets kwaliteitszorg:

 • In kaart brengen van de stand van zaken van het kwaliteitszorgsysteem
 • Analyse van mogelijke risicogebieden
 • Verdieping op onderdelen, bijvoorbeeld via thematische of risicogerichte audits
 • Ontwikkelen van narratives: sterktes en zwaktes van de structuur en cultuur
 • Ondersteunen bij het schrijven van de zelfevaluatie
 • Adviseren over de voorbereidingen van het bezoek, de samenstelling van het bezoekprogramma, selectie van gespreksdeelnemers
 • Begeleiden van een proefvisitatie ten behoeve van het verkennend bezoek
 • Begeleiden van voorbereidingen op het verdiepend bezoek: horizontale en verticale trails

 

Voorbereiding op plantoets kwaliteitsafspraken

We zijn betrokken bij de voorbereiding op de plantoets van kwaliteitsafspraken van instellingen:

 • Adviseren over instellingsbrede plannen en uitwerking daarvan
 • Adviseren over de monitoring van plannen en de betrokkenheid van medezeggenschap
 • Organiseren van proefaudits
 • Begeleiden van de voorbereidingen van het panelbezoek

Projecten advies kwaliteitszorg

interimpositie kwaliteitszorgmedewerker

Opdrachtgever: Erasmus Universiteit Rotterdam Periode: 2020

advies governancestructuur honoursonderwijs

Opdrachtgever: University of Twente Periode: 2020

advies borgen opleidingskwaliteit

Opdrachtgever: University of Twente Periode: 2020

interimpositie beleidsmedewerker Academische Zaken

Opdrachtgever: Erasmus Universiteit Rotterdam Periode: 2020

advies Kwaliteitsafspraken dossier plantoets

Opdrachtgever: University of Twente Periode: 2019

advies zelfevaluatie Instellingstoets

Opdrachtgever: University of Twente Periode: 2019

begeleiden en organiseren midterm review tbv Instellingstoets

Opdrachtgever: University of Twente Periode: 2019

advies Kwaliteitsafspraken Plantoets

Opdrachtgever: Hogeschool van Amsterdam Periode: 2019

proefpanel plantoets kwaliteitsafspraken

Opdrachtgever: Erasmus Universiteit Rotterdam Periode: 2019

interimopdracht afdeling Strategie en Beleid

Opdrachtgever: University of Twente Periode: 2019

coachingsessie plantoets kwaliteitsafspraken

Opdrachtgever: University of Twente Periode: 2019

panellid en secretaris proefpanel voor verdiepend bezoek (trails) instellingstoets

Opdrachtgever: Erasmus Universiteit Rotterdam Periode: 2018

advies zelfevaluatie Instellingstoets

Opdrachtgever: Erasmus Universiteit Rotterdam Periode: 2017

kwaliteitszorg faculteiten in kaart brengen t.b.v. Instellingstoets

Opdrachtgever: Erasmus Universiteit Rotterdam Periode: 2017

advies zelfevaluatie Instellingstoets

Opdrachtgever: Erasmus Universiteit Rotterdam Periode: 2016

midterm review verbeterbeleid universiteit

Opdrachtgever: Erasmus Universiteit Rotterdam Periode: 2016