Socrates

“Education is the kindling of a flame,
not the filling of a vessel."

Beoordeling

Beoordeling kwaliteitszorg

Nederlandse instellingen voor hoger onderwijs kunnen ervoor kiezen een instellingstoets kwaliteitszorg (ITK) aan te vragen. Een onafhankelijk panel beoordeelt aan de hand van documenten en twee locatiebezoeken of een instelling in staat is om de kwaliteit van haar onderwijs voldoende te borgen. Het panel kijkt daarbij of de kwaliteitscultuur binnen de instelling en het interne kwaliteitszorgsysteem voldoende verzekeren dat de visie van de instelling op goed onderwijs gerealiseerd wordt. Ook beoordeelt het panel of de instelling structureel en duurzaam werkt aan ontwikkeling en verbetering van het onderwijs. Bij een positief oordeel kan de instelling voor de opleidingsbeoordelingen gebruik maken van een beperkte opleidingsbeoordeling.

Vlaanderen werkt sinds 2017 met een geïntegreerd systeem voor externe kwaliteitszorg, waarin bij alle instellingen elke zes jaar een instellingsreview wordt uitgevoerd. Een onafhankelijk panel beoordeelt of de instelling op een kwaliteitsvolle manier onderwijsbeleid voert en betrekt daarbij de wijze waarop zij de regie vorm geeft om de kwaliteit van haar opleidingen te borgen. Instellingen staan in dit systeem zelf in voor de kwaliteit van hun opleidingen en leggen hiervoor maatschappelijke verantwoording af door op hun website informatie te verstrekken over de opleidingskwaliteit.

Voor de NVAO treden we op als secretaris voor instellingstoetsen kwaliteitszorg in Nederland en voor instellingsreviews in Vlaanderen.

Kwaliteitsafspraken

Het ministerie van OCW heeft met de sector een akkoord gesloten over de besteding van de studievoorschotmiddelen en het vormgeven van kwaliteitsafspraken hiervoor. Een NVAO-panel beoordeelt hiertoe in 2019 de plannen van instellingen voor besteding van de studievoorschotmiddelen. Wij treden op als secretaries voor de plantoetsing.

Projecten beoordeling kwaliteitszorg

secretaris instellingstoets Open Universiteit

Opdrachtgever: NVAO Periode: 2020

instellingstoets Universiteit van Luxemburg

Opdrachtgever: NVAO Periode: 2020

instellingstoets Hogeschool Leiden (incl Kwaliteitsafspraken)

Opdrachtgever: NVAO Periode: 2019

instellingstoets Hogeschool Rotterdam (incl. kwaliteitsafspraken)

Opdrachtgever: NVAO Periode: 2019

instellingstoets Tilburg University

Opdrachtgever: NVAO Periode: 20138

instellingstoets Universiteit van Amsterdam

Opdrachtgever: NVAO Periode: 2018

Instellingsreview LUCA School of Arts

Opdrachtgever: NVAO Periode: 2017

Instellingstoets Saxion Hogeschool

Opdrachtgever: NVAO Periode: 2017

instellingsreview Hogeschool West-Vlaanderen

Opdrachtgever: NVAO Periode: 2016

Instellingsreview Vrije Universiteit Brussel

Opdrachtgever: NVAO Periode: 2016

Instellingstoets Zuyd Hogeschool

Opdrachtgever: NVAO Periode: 2015

Instellingstoets Hogeschool van Amsterdam

Opdrachtgever: NVAO Periode: 2013

instellingstoets Stenden Hogeschool

Opdrachtgever: NVAO Periode: 2013