Socrates

“Education is the kindling of a flame,
not the filling of a vessel."

Onderzoek
en evaluatie

We ontwerpen onderzoek vanuit een kwaliteitszorgoptiek. We sluiten aan bij doelstellingen van de opleiding, volgen de voortgang hierop en identificeren concrete risico’s en ontwikkelmogelijkheden. Voor onze standaardonderzoeken werken we met rapportages die rechtstreeks te gebruiken zijn bij bijvoorbeeld opleidingsaccreditaties.

We luisteren zorgvuldig naar studenten, docenten, werkveld en andere betrokkenen en betrekken ze actief bij het proces van evalueren. We zijn een groot voorstander van kwalitatief onderzoek, waarbij we mensen de gelegenheid geven hun antwoorden toe te lichten. Tegelijkertijd verzekeren we de mogelijkheid om resultaten op langere termijn te monitoren ten behoeve van kwaliteitszorg. We zoeken daarom altijd naar methoden die respondenten het gevoel geven gehoord te worden en die tegelijkertijd inzicht geven in ontwikkelingen op langere termijn.