Dr. W. Edwards Deming (grondlegger van het PDCA-model)

"If you do not know how to ask the right question,
you discover nothing"

Projecten

secretaris bijzonder kenmerk Kleinschalig en Intensief Onderwijs

Opdrachtgever: NVAO Periode: 2020

begeleiden peer review Honours College

Opdrachtgever: Radboud Universiteit Periode: 2019

begeleiden peer review Honours Academy

Opdrachtgever: Universiteit Leiden Periode: 2018

begeleiden peer review Honours College

Opdrachtgever: Rijksuniversiteit Groningen Periode: 2018

aanvraag BKKI Brede University of Applied Science

Opdrachtgever: NVAO Periode: 2014