Dr. W. Edwards Deming (grondlegger van het PDCA-model)

"If you do not know how to ask the right question,
you discover nothing"

Onderzoeks-
accreditaties

Wetenschappelijk onderzoek wordt in Nederland geƫvalueerd door middel van het Standaard Evaluatie Protocol (SEP) ontwikkeld door KNAW, NWO en VSNU. Een internationale commissie beoordeelt een onderzoeksgroep op basis van een zelfevaluatie van de onderzoeksgroep en een site visit. Wij staan deze commissie bij als onafhankelijk secretaris. We coƶrdineren het proces, ondersteunen besluitvorming en schrijven samen met de commissie het evaluatierapport.

Projecten onderzoeksaccreditaties

onderzoeksaccreditatie faculteit BMS

Opdrachtgever: University of Twente Periode: 2018