Socrates

“Education is the kindling of a flame,
not the filling of a vessel."

Begeleiding

Analyse stand van zaken – risico’s

We geven opleidingen inzicht in de stand van zaken richting de opleidingsaccreditatie of Toets Nieuwe Opleiding en adviseren over prioriteiten en te nemen stappen in de aanloop hier naartoe.

We brengen mogelijke risico’s in kaart, beoordelen panelsamenstellingen en zelfevaluatierapport en adviseren over verbeteringen. We monitoren de voortgang bij hersteltrajecten.

Zelfevaluatie: advies en ondersteuning

Wij adviseren over onderdelen van de zelfevaluatie voor een opleidingsaccreditatie of TNO, of begeleiden het gehele traject:

  • Intensieve begeleiding: we helpen bij het schrijven het zelfevaluatierapport, in nauw overleg met betrokkenen van de opleiding, zoals examencommissie, management en kerndocenten, via workshops of interviews. Hierdoor ontstaat al bij de totstandkoming breed draagvlak voor de tekst van de zelfevaluatie
  • Schrijfbegeleiding: we helpen bij het schrijven de zelfevaluatie op basis van bestaande documentatie en een startbijeenkomst met de belangrijkste betrokkenen
  • Meelezen: we lezen op een aantal momenten in het schrijfproces mee met de zelfevaluatie en geven hierover advies en richting aan de opleiding
  • Laatste check: we adviseren over het concept van de zelfevaluatie, op basis waarvan de opleiding laatste aanpassingen door kan voeren

Proefvisitaties

Tijdens een proefsessie trainen we deelnemers ter voorbereiding op het locatiebezoek. We geven tips van algemene aard en gaan in op meer specifieke vragen met betrekking tot de standaarden van het kader. We treden op als panellid of voorzitter en hebben de beschikking over een pool van zeer ervaren panelleden en domeindeskundigen.

Projecten begeleiding

proefpanel hbo-masteropleiding toets na 3 jaar

Opdrachtgever: Breederode Hogeschool Periode: 2020

begeleiden informatiedossier TNO

Opdrachtgever: Marnix Academie Periode: 2020

begeleiden informatiedossier internationale accreditatie (fibaa)

Opdrachtgever: Erasmus Centrum voor Zorgbestuur Periode: 2020

advies aan CvB over zelfreflectie opleidingsaccreditatie (4 opleidingen)

Opdrachtgever: University of Twente Periode: 2019

begeleiden opleiding naar opleidingsaccreditaite

Opdrachtgever: University of Twente Periode: 2019

opstellen en schrijven aanvraagdossier Toets Nieuwe Opleiding

Opdrachtgever: Marnix Academie Periode: 2019

redigeren aanvraagdossier Toets Nieuwe Opleiding

Opdrachtgever: Tilburg University Periode: 2019

redigeren informatiedossier TNO

Opdrachtgever: Tilburg University Periode: 2019

advies CvB zelfreflecties opleidingsaccreditatie

Opdrachtgever: University of Twente Periode: 2019

advies hersteltraject opleidingsaccreditatie

Opdrachtgever: Erasmus Universiteit Rotterdam Periode: 2019

advies aan CvB over zelfreflectie opleidingsaccreditatie (6 opleidingen)

Opdrachtgever: University of Twente Periode: 2018

adviseren over tussentijdse opleidingsevaluatie en accreditatie Joint Degree

Opdrachtgever: Erasmus Universiteit Rotterdam Periode: 2018

ondersteunen afdeling Strategie & Beleid bij voorbereidingen opleidingsaccreditaties

Opdrachtgever: University of Twente Periode: 2018

panellid proefpanel RSM opleidingsaccreditatie (incl AACSB)

Opdrachtgever: Erasmus Universiteit Rotterdam Periode: 2018

voorzitter proefpanel opleidingsaccreditatie ESHPM

Opdrachtgever: Erasmus Universiteit Rotterdam Periode: 2018

begeleiding ITK voorbereidingen – reviewgesprekken decanen en opleidingsdirecteuren

Opdrachtgever: Erasmus Universiteit Rotterdam Periode: 2017

schrijven zelfreflectie opleidingsaccreditatie

Opdrachtgever: Erasmus Universiteit Rotterdam Periode: 2017

stand van zaken t.b.v. opleidingsaccreditatie (risico’s en verbeteringen)

Opdrachtgever: Erasmus Universiteit Rotterdam Periode: 2017