Dr. W. Edwards Deming (grondlegger van het PDCA-model)

"If you do not know how to ask the right question,
you discover nothing"

beoordeling

Secretaris Toets Nieuwe Opleiding en bijzondere kenmerken

We zijn onderdeel van de vaste secretarissenpool van de NVAO en worden veelvuldig ingezet als secretaris bij Toetsen Nieuwe Opleiding en bijzondere kenmerken. We hebben daarom veel ervaring met de nuances van het beoordelingskader, zowel in Nederland als in Vlaanderen.

Secretaris accreditatie opleidingen

Als onafhankelijk gecertificeerd secretaris bieden wij opleidingen een alternatief voor een evaluatiebureau bij het (her)accreditatieproces. Wij vinden het belangrijk om aan te sluiten bij de kwaliteitscultuur van de instelling en bij de eigenheid van de opleiding. Dit biedt opleidingen meer mogelijkheden om het proces vorm te geven zoals dit het beste past. We maken daarbij zorgvuldig gebruik van de ruimte die het NVAO-beoordelingskader biedt. We begeleiden het gehele proces en kunnen ondersteunen bij de panelsamenstelling. Nieuwe of internationale panelleden bereiden wij voor op een visitatie in de Nederlandse hoger onderwijsstructuur. Wij zijn door de NVAO erkend als gekwalificeerd trainer van voorzitters.

Wij hebben nauwe banden en korte lijntjes met de NVAO en zijn daarom goed op de hoogte van de mogelijkheden en speelruimte binnen de kaders. Ons uitgangspunt is om de eigenheid van de opleiding goed bij het panel voor het voetlicht te brengen en mogelijke eigen ‘stokpaardjes’ van panelleden buiten de beoordeling te houden. Wij zien onszelf daarbij als de schakel en het filter tussen panel en opleiding.

Secretaris tussentijdse opleidingsevaluaties en midterm reviews

Veel instellingen maken gebruik van een midterm review of tussentijdse opleidingsevaluatie als intern kwaliteitszorginstrument. Het doel hiervan is tweeledig: het controleren of de opleiding adequaat de opmerkingen van de vorige visitatiecommissie heeft opgevolgd, en het beoordelen of de opleiding klaar is voor de volgende beoordeling. Wij treden op als extern panellid of ondersteunen het panel als coördinator of extern secretaris.

Advies en risico-inschatting

Namens centrale afdelingen kwaliteitszorg begeleiden en adviseren we opleidingen die zich op een (her)accreditatie voorbereiden. Wij bieden management en College van Bestuur inzicht in de stand van zaken van deze voorbereidingen en de mogelijke risico’s bij accreditatie. We beoordelen panelsamenstellingen en zelfevaluatierapporten namens het bestuur en adviseren over verbeteringen.

Ook bij risicovolle opleidingen of bij opleidingen die zich in een hertsteltraject bevinden, bieden we advies en ondersteuning.

Projecten beoordeling

secretaris opleidingsaccreditatie

Opdrachtgever: Hogeschool van Amsterdam Periode: 2020

secretaris opleidingsscholen (7 aanvragen)

Opdrachtgever: NVAO Periode: 2020

omvormingsprocedures HBO5 Vlaanderen

Opdrachtgever: NVAO Periode: 2020

secretaris diverse toetsen nieuwe opleiding

Opdrachtgever: NVAO Periode: 2020

opleidingsaccreditatie bacheloropleiding

Opdrachtgever: Universiteit Nyenrode Periode: 2020

opleidingsaccreditatie bacheloropleiding

Opdrachtgever: Hogeschool van Amsterdam Periode: 2020

voorzitter opleidingsaccreditaties

Opdrachtgever: Federatie van Gezondheidszorgpsychologen Periode: 2020

tussentijdse opleidingsevaluatie Economie (7 opleidingen)

Opdrachtgever: Erasmus Universiteit Rotterdam Periode: 2020

HBO5 omvorming Vlaanderen (7 procedures)

Opdrachtgever: NVAO Periode: 2019

opleidingsaccreditaties Willem de Kooning Academie

Opdrachtgever: EQ-Arts Periode: 2019

opleidingsscholen MBO (6 procedures)

Opdrachtgever: NVAO Periode: 2019

opleidingsscholen PO (5 procedures)

Opdrachtgever: NVAO Periode: 2019

opleidingsscholen VO (7 procedures)

Opdrachtgever: NVAO Periode: 2019

TNO hbo-ba Hogeschool Arnhem Nijmegen

Opdrachtgever: NVAO Periode: 2019

Tussentijdse Opleidingsevaluatie Master City Developer

Opdrachtgever: Erasmus Universiteit Rotterdam Periode: 2019

peer review bacheloropleiding

Opdrachtgever: Marnix Academie Periode: 2019

peer review bacheloropleiding

Opdrachtgever: Iselinge Hogeschool Periode: 2019

peer review bacheloropleiding

Opdrachtgever: Hogeschool Viaa Periode: 2019

secretaris hersteltoets

Opdrachtgever: NVAO Periode: 2019

educatieve master en graduaatsopleidingen Vlaanderen (6 procedures)

Opdrachtgever: NVAO Periode: 2018

HBO5 omvorming Vlaanderen (6 procedures)

Opdrachtgever: NVAO Periode: 2018

opleidingsaccreditatie bacheloropleiding Ergotherapie

Opdrachtgever: Hogeschool van Amsterdam Periode: 2018

secretaris tussentijdse opleidingsevaluatie Research Master Economy

Opdrachtgever: Tinbergen Institute Periode: 2018

TNO Educatieve graduaat Artesis Plantijn

Opdrachtgever: NVAO Periode: 2018

TNO Educatieve graduaat Erasmushogeschool

Opdrachtgever: NVAO Periode: 2018

TNO Educatieve master KU Leuven

Opdrachtgever: NVAO Periode: 2018

TNO Educatieve master Universiteit Gent

Opdrachtgever: NVAO Periode: 2018

TNO Educatieve master Vrije Universiteit Brussel

Opdrachtgever: NVAO Periode: 2018

TNO hbo-ad Hogeschool Arnhem Nijmegen

Opdrachtgever: NVAO Periode: 2018

TNO hbo-ad HZ University of Applied Sciences

Opdrachtgever: NVAO Periode: 2018

TNO hbo-ad NCOI

Opdrachtgever: NVAO Periode: 2018

TNO hbo-ba AERES

Opdrachtgever: NVAO Periode: 2018

TNO hbo-ba Global School for Enterpreneurship

Opdrachtgever: NVAO Periode: 2018

TNO hbo-ba HvA

Opdrachtgever: NVAO Periode: 2018

TNO hbo-ba NTI

Opdrachtgever: NVAO Periode: 2018

TNO hbo-ma Hogeschool Arnhem Nijmegen

Opdrachtgever: NVAO Periode: 2018

TNO hbo-ma NHL Stenden

Opdrachtgever: NVAO Periode: 2018

TNO van Ilse

Opdrachtgever: NVAO Periode: 2018

TNO wo-ba Universiteit Leiden, met bijzonder kenmerk kleinschalig en intensief onderwijs

Opdrachtgever: NVAO Periode: 2018

TNO wo-ba Universiteit Utrecht, incl bijzonder kenmerk BKKI

Opdrachtgever: NVAO Periode: 2018

TNO wo-ma Universiteit Utrecht

Opdrachtgever: NVAO Periode: 2018

vaststellen accreditatiewaardigheid opleiding (vertrouwelijk)

Opdrachtgever: NVAO Periode: 2018

TNO hbo-ba NCOI Lerarenopleiding

Opdrachtgever: NVAO Periode: 2017

TNO hbo-ma Breederode

Opdrachtgever: NVAO Periode: 2017

TNO hbo-ma Hogeschool Leiden

Opdrachtgever: NVAO Periode: 2017

TNO wo-ba UvA

Opdrachtgever: NVAO Periode: 2017

TNO wo-ba VU inclusief BKKI (voorwaarden)

Opdrachtgever: NVAO Periode: 2017

TNO hbo-ad HZ University of Applied Sciences

Opdrachtgever: NVAO Periode: 2016

TNO hbo-ma NHL (voorwaarden)

Opdrachtgever: NVAO Periode: 2016

Tussentijdse opleidingsevaluatie Erasmus University College

Opdrachtgever: Erasmus Universiteit Rotterdam Periode: 2016

tussentijdse opleidingsevaluatie Geschiedenis

Opdrachtgever: Erasmus Universiteit Rotterdam Periode: 2016

secretaris thesis review voor hersteltraject

Opdrachtgever: Erasmus Universiteit Rotterdam Periode: 2015

TNO hbo-ba NCOI Lerarenopleidingen (9 procedures)

Opdrachtgever: Erasmus Universiteit Rotterdam Periode: 2015

TNO hbo-ba Netherlands Business Academy

Opdrachtgever: NVAO Periode: 2015

TNO hbo-ma NCOI

Opdrachtgever: NVAO Periode: 2015

TNO hbo-ma NHL

Opdrachtgever: NVAO Periode: 2015

TNO wo-ba VU, inclusief bijzonder kenmerk kleinschalig en intensief onderwijs (BKKI)

Opdrachtgever: NVAO Periode: 2015

Tussentijdse Opleidingsevaluatie Psychologie

Opdrachtgever: Erasmus Universiteit Rotterdam Periode: 2015

Tussentijdse Opleidingsevaluatie Rotterdam School of Management, incl AACSB

Opdrachtgever: Erasmus Universiteit Rotterdam Periode: 2015

TNO hbo-ma Hogeschool Windesheim

Opdrachtgever: NVAO Periode: 2014

TNO hbo-ba NTI

Opdrachtgever: NVAO Periode: 2013

TNO hbo-ma Hogeschool Windesheim

Opdrachtgever: NVAO Periode: 2013

TNO hbo-ma Hotelschool The Hague

Opdrachtgever: NVAO Periode: 2013

TNO ba-na-ba Oncologische Verpleegkunde – diverse hogescholen Vlaanderen

Opdrachtgever: NVAO Periode: 2012

TNO hbo-ba HZ University of Applied Science

Opdrachtgever: NVAO Periode: 2012

TNO hbo-ba NCOI

Opdrachtgever: NVAO Periode: 2012

TNO hbo-ba Pro Education

Opdrachtgever: NVAO Periode: 2012

TNO hbo-ma InHolland (voorwaarden)

Opdrachtgever: NVAO Periode: 2012

TNO wo-ba Erasmus University College, inclusief bijzonder kenmerk kleinschalig en intensief onderwijs

Opdrachtgever: NVAO Periode: 2012

TNO wo-ba UvA

Opdrachtgever: NVAO Periode: 2012

TNO wo-ma Universiteit voor Humanistiek

Opdrachtgever: NVAO Periode: 2012