Carlijn Braamadviseur-onderzoeker

Carlijn MA studeerde Slavische Talen en Culturen en Nederlands aan de Universiteit Leiden. Vanaf 2008 werkte zij ruim elf jaar als kwaliteitsmanager en onderzoeker bij ResearchNed, een onderzoeksbureau dat gespecialiseerd is in sociaalwetenschappelijk onderzoek en beleidsadvisering op onderwijsgerelateerde thema’s. Sinds eind 2019 is zij werkzaam voor Odion Onderzoek. Carlijn is NVAO-gecertificeerd secretaris voor opleidingsaccreditaties en instellingstoetsen.