Suzanne den Tuinder MADirecteur

Suzanne studeerde Bedrijfswetenschappen aan de Radboud Universiteit. Sinds 2001 houdt zij zich bezig met het inzichtelijk maken van onderwijskwaliteit. Als senior onderzoeker bij Research voor Beleid (Panteia) voerde zij voor het ministerie van OCW onderzoek uit op diverse onderwijsbeleidsthema’s. In 2009 richtte zij Odion Onderzoek op. Suzanne is NVAO-gecertificeerd secretaris voor opleidingsaccreditaties, instellingstoetsen en kwaliteitsafspraken. Binnen Odion houdt zij zich vooral bezig met kwaliteitszorgonderzoek en -advies, opleidingsaccreditaties, peer reviews, midterm evaluaties en governancevraagstukken.