Elian Bogers MScadviseur-onderzoeker

Elian studeerde Gezondheidswetenschappen aan de Universiteit van Maastricht. Na het afronden van haar Onderzoeksmaster werkte zij als onderzoeker en analist voor de Universiteit van Maastricht en de Universiteit van Ottawa. Daar tussenin rondde zij het Rijkstraineeprogramma af binnen het Ministerie van OCW. In haar laatste functie bij een groot Canadees College heeft zij zich als onderzoeker en adviseur beziggehouden met toegankelijk onderwijs, studiesucces, studenttevredenheid, evaluaties en instellingsaudits.
Binnen Odion houdt zij zich vooral bezig met toetsen nieuwe opleiding, macrodoelmatigheid en alumni- en werkveldonderzoeken.