Inge Otto MAadviseur-onderzoeker

Inge volgde een onderzoeksmaster Taalwetenschappen aan de Universiteit Leiden. Na haar afstuderen werkte zij als onderzoeker aan projecten over honoursonderwijs voor de Universiteit Leiden en de Hanzehogeschool. Vervolgens was zij adviseur bij een adviesbureau dat gespecialiseerd is in opleidingsevaluaties en -accreditaties en onderzoeker bij het Erasmus MC waar zij werkplekbeoordelingen van coassistenten onderzocht.

 

Binnen Odion houdt zij zich vooral bezig met honoursonderwijs, werkplek- en arbeidsmarktonderzoek en opleidingsaccreditaties