"If you do not know how to ask the right question,
you discover nothing"
Dr. W. Edwards Deming (grondlegger van het PDCA-model)

Instellingstoets

Nederlandse instellingen voor hoger onderwijs kunnen ervoor kiezen een instellingstoets kwaliteitszorg (ITK) aan te vragen. Een onafhankelijk panel beoordeelt aan de hand van documenten en twee locatiebezoeken of een instelling in staat is om de kwaliteit van haar onderwijs voldoende te borgen. Het panel kijkt daarbij of de kwaliteitscultuur en het interne kwaliteitszorgsysteem voldoende verzekeren dat de visie van de instelling op goed onderwijs gerealiseerd wordt. Ook beoordeelt het panel of de instelling structureel en duurzaam werkt aan ontwikkeling en verbetering van het onderwijs. Bij een positief oordeel kan de instelling voor de opleidingsbeoordelingen gebruik maken van een beperkte opleidingsbeoordeling.

Voor de NVAO treden we op als secretaris voor instellingstoetsen kwaliteitszorg in Nederland en voor instellingsreviews in Vlaanderen. 

We begeleiden instellingen met de voorbereidingen op hun ITK.