"If you do not know how to ask the right question,
you discover nothing"
Dr. W. Edwards Deming (grondlegger van het PDCA-model)

Ondersteuning Examencommissie

Extern lid of voorzitter

Odion levert voor verschillende onderwijsinstellingen een extern lid of (interim) voorzitter voor de examencommissie. Werkzaamheden bestaan uit het bijwonen of het leiden van de vergaderingen, meekijken en (pro-actief) adviseren op beleidsdocumenten.

Een extern lid kan focus aanbrengen op procedures, zoals het vastleggen en structureren van bepaalde taken. Een onafhankelijke en frisse blik van buiten, met inzicht in het functioneren van examencommissies elders, kan helpen bij het agenderen van andere onderwerpen en voegt relevante kennis en ervaring toe aan de examencommissie.

Quickscan examencommissie

Odion wordt door instellingen ingeschakeld om een quickscan uit te voeren om meer zicht te krijgen op de huidige stand van zaken van het functioneren van de examencommissie. Op basis van de quickscan geven we advies over wat er nodig is om de examencommissie optimaler te organiseren, structureren, faciliteren en in te bedden zodat zij haar taken gedegen in kan vullen en een proactieve rol kan vervullen in het signaleren van risico’s of knelpunten.