Onderzoeken
om te verbeteren

Instellings accreditatie en ITK

Voorbereiding op ITK

Odion ondersteunt hogescholen en universiteiten op verschillende manieren bij de voorbereiding op de instellingstoets kwaliteitszorg (ITK). Drie jaar na de instellingstoets hebben veel onderwijsinstellingen behoefte om zicht te krijgen op de wijze waarop er binnen de instelling opvolging is gegeven aan de aanbevelingen van de ITK en de huidige stand van zaken met betrekking tot de interne kwaliteitszorgcyclus. We organiseren dan een (thematische) midterm ITK.

Onze adviseurs geven inzicht in de stand van zaken van de opvolging van de adviezen van de ITK-commissie. Wij zorgen voor inzicht in de kwaliteitscultuur, de praktische werking van de interne kwaliteitszorgcycli binnen faculteiten of instituten en de wijze waarop deze cycli met elkaar zijn verbonden. Op basis hiervan bieden we handvaten voor het ontwikkelen van een actieplan met concrete ontwikkelpunten richting de volgende ITK.

We hebben veel ervaring met het begeleiden van zelfevaluatierapporten voor een ITK, het verzorgen van reflectiesessies en proefpanels ter voorbereiding op de site visits en het samenstellen van een interessante online documentatieomgeving en bezoekprogramma.

Instellingsaccreditatie

In het nieuwe accreditatiestelsel zal – zoals het er nu naar uitziet – sprake zijn van instellingsaccreditatie. Instellingen en opleidingen krijgen daarbij de regie over de eigen opleidingsbeoordelingen. De interne kwaliteitszorg moet daarbij een goed beeld geven van de kwaliteit van het onderwijs en moet het proces van externe verantwoording faciliteren en ondersteunen. Hiervoor is doorgaans een (grondige) aanpassing in de bestaande interne kwaliteitszorgprocessen noodzakelijk. Odion ondersteunt het proces van de instelling om gezamenlijk na te gaan welke ontwikkelingen en aanpassingen er nodig en wenselijk zijn.