"If you do not know how to ask the right question,
you discover nothing"
Dr. W. Edwards Deming (grondlegger van het PDCA-model)

ACCREDITATIE EN PEER-REVIEW

Om door de overheid erkende diploma’s te mogen uitreiken, moet een opleiding door de NVAO geaccrediteerd zijn. Odion ondersteunt en ontzorgt opleidingen in het accreditatieproces.

Wij begeleiden en adviseren bij instellings- opleidings- en onderzoeksaccreditaties. Naast de ‘reguliere’ opleidingsaccreditaties is Odion betrokken bij een aantal bijzondere trajecten, zoals het honours onderwijs, joint degrees, bijzondere kenmerken als kleinschalig en intensief onderwijs en bij internationale (gecombineerde) accreditaties zoals de European Approach (EA), AACSB, MHBA en EQUIS.

Peer-reviews, advies en onderzoek voor honoursprogramma’s
Veel hogescholen en universiteiten bieden honoursprogramma’s aan, die ook wel excellentieprogramma’s of talentprogramma’s worden genoemd. Dit zijn aanvullende programma’s voor gemotiveerde en talentvolle studenten die zin hebben in extra uitdaging. Het aanbod is divers, en afhankelijk van de instelling verschillen bijvoorbeeld de uitgangspunten voor dit type onderwijs, de positie ervan, de selectie van studenten, en de (inter)disciplinaire oriëntatie. Juist vanwege deze onderlinge diversiteit is het voor honoursprogramma’s leerzaam om ‘bij de buren’ te kijken. Wij ondersteunen dit door ontwikkelingsgerichte peer-reviews te organiseren bij honoursprogramma’s. Daarbij treden we op als extern panellid of secretaris. Ook adviseren we honoursprogramma’s op het gebied van kwaliteitszorg en governance, en voeren we onderzoeken uit onder bijvoorbeeld alumni, werkveld, studenten of docenten.