“Education is the kindling of a flame,
not the filling of a vessel."
Socrates

Opleidings accreditatie

Als evaluatiebureau worden we door opleidingen ingeschakeld om de (her)accreditatie van hun opleiding te begeleiden. Bij toetsen nieuwe opleiding, bijzondere kenmerken, pilots en omvormingen in het stelsel treden we voor de NVAO op als secretaris.

We vinden het belangrijk om aan te sluiten bij de kwaliteitscultuur van de instelling en bij de eigenheid van de opleiding. Dit biedt opleidingen meer mogelijkheden om het proces vorm te geven zoals dit het beste past. We maken daarbij zorgvuldig gebruik van de ruimte die het NVAO-beoordelingskader biedt. We kunnen uitsluitend de secretarisrol vervullen of het gehele proces begeleiden: we verzorgen de panelsamenstelling, denken mee over het programma, trainen en instrueren de panelleden, leveren de secretaris en verzorgen de rapportage. Nieuwe of internationale panelleden bereiden wij voor op een visitatie in de Nederlandse hoger onderwijsstructuur. Wij zijn door de NVAO erkend als gekwalificeerd trainer van voorzitters, en wij zijn als secretarissen NVAO-gecertificeerd.

Zelfevaluatierapport
Daarnaast begeleiden wij opleidingen in de voorbereiding op hun opleidingsaccreditatie door ze te ondersteunen bij het schrijven van de zelfreflectie, proefvisitaties te begeleiden en als proefpanellid op te treden. Tevens kunnen wij studenten begeleiden bij het schrijven van het studentenhoofdstuk, bijvoorbeeld doormiddel van een workshop over het accreditatieproces, een brainstorm- of schrijfsessie, of door feedback te geven op een concept-hoofdstuk. Ook bij risicovolle opleidingen of bij opleidingen die zich in een hertsteltraject bevinden, bieden we voorafgaand aan de site visit coaching, advies en ondersteuning.

Internationale accreditaties
Wij begeleiden en adviseren bij internationale (gecombineerde) opleidingsaccreditaties. Denk hierbij aan de European Approach (EA), AACSB, MHBA en EQUIS. Ook werken wij samen met EQ-Arts voor accreditaties bij opleidingen in de kunsten. Wij zijn tevens over de grens actief voor joint degree opleidingen en ITKs, bijvoorbeeld recent bij de ITK van de Universiteit Luxemburg.