Onderzoeken
om te verbeteren

Werkveld
onderzoek

Op programmaniveau is het van belang om de meningen van het werkveld in de opleiding te betrekken. Via werkveldonderzoek geven we inzicht in de verwachtingen en behoeften van het werkveld aan afgestudeerden en de arbeidsmarktrelevantie van de opleiding.

Het werkveld is een zeer diverse groep, die vanuit verschillende invalshoeken bij opleiding, studenten of alumni zijn betrokken. Dit kunnen externe partners zijn, werkgevers van alumni, stageverlenende organisaties, gastdocenten vanuit de praktijk of bedrijven die een praktijkopdracht als casus (laten) ontwikkelen en uitvoeren. We gebruiken een mix van methoden om deze doelgroep te benaderen, afhankelijk van hun eigen voorkeur. Zo verzekeren we een zo hoog mogelijke respons en betrokkenheid.