“Education is the kindling of a flame,
not the filling of a vessel."
Socrates

Midterm evaluaties

Veel instellingen maken gebruik van een midterm review of tussentijdse opleidingsevaluatie als intern kwaliteitszorginstrument. Het doel hiervan is veelal tweeledig: het beoordelen of de opleiding adequaat de opmerkingen van de vorige visitatiecommissie heeft opgevolgd, en het adviseren over verbeteringen (mede) met het oog op de volgende NVAO-beoordeling. Wij treden op als extern panellid of ondersteunen het panel als coördinator of extern secretaris.

Vanuit onze rol stimuleren we opleidingen om aan het panel specifieke vragen te stellen, afhankelijk van de situatie van de opleiding. We vinden het belangrijk dat er in een midterm evaluatie een balans is tussen het beoordelende karakter en het ontwikkelingsgerichte proces, om de midterm tot een waardevolle exercitie voor de opleiding te maken. Wij houden dit in het proces goed in de gaten en bewaken deze balans richting de voorbereiding van het panel en tijdens de visitatiedag.