"If you do not know how to ask the right question,
you discover nothing"
Dr. W. Edwards Deming (grondlegger van het PDCA-model)

Macrodoelmatig
heid

Een opleiding kan bekostiging voor de nieuwe opleiding aanvragen door middel van een macrodoelmatigheidsaanvraag bij de Commissie Doelmatigheid Hoger Onderwijs (CDHO). Het CDHO beoordeelt of de opleiding aansluit op een arbeidsmarktbehoefte en of er ruimte is voor de opleiding binnen het bestaande opleidingsaanbod. Het is daarbij aan de opleiding zelf om te beargumenteren waarom de nieuwe opleiding aan deze criteria voldoet, door middel van een aanvraagdossier macrodoelmatigheid. Wij ondersteunen het opstellen van een macrodoelmatigheidsaanvraag op verschillende manieren.
  • We voeren marktonderzoek uit (instroomonderzoek, arbeidsmarktonderzoek, vacaturepeilingen, alumni-analyse) om inzicht te krijgen in de behoeften van werkgevers en de interesse onder potentiële studenten.
  • We schrijven het macrodoelmatigheidsdossier voor de opleiding. We maken gebruik van onderbouwingen vanuit sectorplannen en cijfermatige onderbouwingen van de (regionale) arbeidsmarktbehoefte en maken een inventarisatie van verwant aanbod.