"If you do not know how to ask the right question,
you discover nothing"
Dr. W. Edwards Deming (grondlegger van het PDCA-model)

Onderzoek

Odion voert diverse onderzoeken uit in het kader van kwaliteitszorg. Deze zijn vooral bedoeld om de (omgeving van de) opleiding in beeld te brengen, zodat de opleiding dit kan betrekken in haar ontwikkelcyclus.

We luisteren zorgvuldig naar studenten, docenten, alumni, werkveld en andere betrokkenen en betrekken ze actief bij het proces van evalueren. We altijd op zoek naar nieuwe methoden die respondenten het gevoel geven gehoord te worden en die tegelijkertijd inzicht geven in ontwikkelingen op langere termijn. Voor onze standaardonderzoeken werken we met rapportages die rechtstreeks te gebruiken zijn bij bijvoorbeeld opleidingsaccreditaties.