“Education is the kindling of a flame,
not the filling of a vessel."
Socrates

Informatiedossier

Wanneer het aanvraagdossier macrodoelmatigheid is ingediend, is de volgende stap het indienen van een aanvraag Toets Nieuwe Opleiding (TNO) bij de NVAO. Voor deze aanvraag dient een informatiedossier opgesteld te worden op basis van het NVAO-kader voor beperkte opleidingsbeoordeling. Odion kan dit dossier voor opleidingen samenstellen en redigeren.

We starten het schrijfproces met een inventarisatie van bestaande documenten. Middels een startbijeenkomst met het ontwikkelteam gaan we per standaard na welke informatie al beschikbaar is en welke nog ontbreekt. Ook bekijken we tijdens deze bijeenkomst per standaard welke accenten de opleiding wenst te leggen in het informatiedossier.

Tijdens het schrijfproces voeren we gesprekken met betrokkenen om ontbrekende informatie op te halen of informatie concreter te maken. Ook gaan we na welke documenten passend zijn om als bijlagen bij te voegen en welke er tijdens het bezoek ter inzage kunnen liggen.