Onderzoeken
om te verbeteren

Quickscan haalbaarheid en positionering opleiding

Bij het vormen van een idee voor een nieuwe opleiding is het van belang dat er intern overeenstemming is over het doel en positie van de opleiding. Odion kan ondersteunen in deze besluitvorming, door de propositie te verhelderen.

Met een quickscan naar de haalbaarheid van een nieuwe opleiding werken we de propositie van de opleiding verder uit. Samen met het werkveld scherpen we de inhoud, de richting en de doelgroep van de opleiding aan. We kunnen een beknopt instroom- of arbeidsmarkonderzoek uitvoeren om meer feitelijke onderbouwing bij de haalbaarheid te krijgen. We doen in deze stap (nog) geen compleet doelmatigheidsonderzoek, maar leveren specifieke bouwstenen die nodig zijn om de behoefte aan een opleiding te onderbouwen. We richten dit uiteraard zodanig in dat de onderzoeken meegenomen kunnen worden in een macrodoelmatigheidsaanvraag.