Onderzoeken
om te verbeteren

Onderzoeks accreditatie

Wetenschappelijk onderzoek wordt in Nederland geëvalueerd door middel van het Standaard Evaluatie Protocol (SEP) ontwikkeld door KNAW, NWO en VSNU. Een internationale commissie beoordeelt een onderzoeksgroep op basis van een zelfevaluatie van de onderzoeksgroep en een site visit. Wij staan deze commissie bij als onafhankelijk secretaris. We coördineren het proces, ondersteunen besluitvorming en schrijven samen met de commissie het evaluatierapport.

Praktijkgericht onderzoek aan Nederlandse hogescholen wordt ook geëvalueerd. Dit gebeurt aan de hand van het Brancheprotocol Kwaliteitszorg Onderzoek (BKO) 2016-2022 dat is ontwikkeld door de Vereniging Hogescholen. Ook hier beoordeelt een visitatiecommissie bestaande uit onafhankelijke deskundigen de onderzoekseensheid op basis van een kritische zelfreflectie en een visitatiebezoek. Wij begeleiden de commissie, zorgen dat het visitatieproces soepel verloopt, en stellen als secretaris samen met de commissie een rapport op.