“Education is the kindling of a flame,
not the filling of a vessel."
Socrates

Inrichting kwaliteitszorg

Wij adviseren onze opdrachtgevers bij de inrichting of herijking van het kwaliteitszorgsysteem. Dit doen wij bijvoorbeeld door het organiseren van interviews, dialoogsessies en peer reviews gericht op kwaliteitszorg.

Een goed systeem biedt inzicht in de voortgang op strategische doelen en op de huidige stand van zaken met betrekking tot de kwaliteit van de opleidingen. Daarnaast signaleert het tijdig de veranderingen in de omgeving, biedt het input voor (onderlinge) reflectie en genereert het gerichte sturingsinformatie om het onderwijs te verbeteren.

Structuur en cultuur

Bij het doorontwikkelen van een kwaliteitszorgsysteem van een faculteit of onderwijsinstelling vinden wij een goede balans tussen structuur en cultuur belangrijk. Samen met de instelling bekijken we welke cultuurelementen versterkt kunnen worden, welke structuur ondersteunend is en hoe dit kan aansluiten bij de visie op eigenaarschap, betrokkenheid van stakeholders en wens tot transparantie van de instelling. We geven aanbevelingen voor het versterken en doorontwikkelen van kwaliteitszorg op de korte termijn en adviseren over richtingen voor een gedragen perspectief op de langere termijn.