"If you do not know how to ask the right question,
you discover nothing"
Dr. W. Edwards Deming (grondlegger van het PDCA-model)

Vakevaluaties

Wij hebben in samenwerking met een externe partner de evaluatiemethode Evalytics Interactief ontwikkeld, waarbij studenten evalueren via een app in de les. Deze methode verhoogt de respons bij vakevaluaties aanzienlijk en betrekt studenten meer bij het evalueren van hun onderwijs. Het Risbo (zie eindnotitie-evalytics) concludeert dat door deze evaluatiemethode:

  • (werkgroep)docenten met hun studenten in gesprek kunnen gaan over de onderwijskwaliteit van het vak
  • Studenten de mogelijkheid krijgen om hun mening over verschillende aspecten van het vak toe te lichten
  • Er een verdiepingsslag plaatsvindt die specifieke en daarmee waardevolle informatie oplevert om het onderwijs te verbeteren

Andere door het Risbo genoemde voordelen van Evalytics Interactief ten opzichte van andere online evaluatiemethoden:

  • Grotere betrokkenheid van studenten
  • Flexibiliteit van het systeem waardoor er meer ‘maatwerk’ mogelijk is
  • Snelheid waarmee resultaten worden gegenereerd
  • Hogere respons
  • Veel gebruikersvriendelijker, beter overdraagbaar, minder tijd belastend en meer betrouwbaar
  • Alle informatie wordt op één plek verzameld zodat overzichtelijke dossiervorming mogelijk is op het niveau van vakken en docenten

Download de brochure interactieve-vakevaluaties-odion