"If you do not know how to ask the right question,
you discover nothing"
Dr. W. Edwards Deming (grondlegger van het PDCA-model)

Team

drs. SUZANNE DEN TUINDER

Directeur

Suzanne studeerde Bedrijfswetenschappen aan de Radboud Universiteit. Sinds 2001 houdt zij zich bezig met het inzichtelijk maken van onderwijskwaliteit. Als senior onderzoeker bij Research voor Beleid (Panteia) voerde zij voor het ministerie van OCW onderzoek uit op diverse onderwijsbeleidsthema’s. In 2009 richtte zij Odion Onderzoek op. Suzanne is NVAO-gecertificeerd secretaris voor opleidingsaccreditaties en instellingstoetsen.

 

Binnen Odion houdt zij zich vooral bezig met kwaliteitszorgonderzoek en -advies, opleidingsaccreditaties, peer reviews, midterm evaluaties en governancevraagstukken.

ELIAN BOGERS Msc

ADVISEUR-ONDERZOEKER

Elian studeerde Gezondheidswetenschappen aan de Universiteit van Maastricht. Na het afronden van haar Onderzoeksmaster was zij onderzoeker en analist voor de Universiteit van Maastricht en de Universiteit van Ottawa. Daar tussenin rondde zij het Rijkstraineeprogramma af binnen het Ministerie van OCW. Als onderzoeker en adviseur heeft zij zich beziggehouden met toegankelijk onderwijs, studiesucces, studenttevredenheid, evaluaties en instellingsaudits.

 

Binnen Odion houdt zij zich vooral bezig met toetsen nieuwe opleiding, macrodoelmatigheid en alumni- en werkveldonderzoeken.

drs. NIKKI HOOP

ADVISEUR-ONDERZOEKER

Nikki studeerde Arbeids- en Organisatiepsychologie aan de Universiteit van Amsterdam. Sinds 2003 werkt zij als adviseur en ondersteunt zij onderwijsinstellingen bij  kwaliteitszorg. Ruim 8 jaar werkte zij als managing consultant bij Capgemini en voerde zij onder meer voor OCW onderzoek uit op  beleidsthema’s. Bij een grote onderwijsinstelling werkte zij als adviseur en onderzoeker aan de inrichting van opleidingen, evaluaties en onderwijskwaliteit.

Binnen Odion houdt Nikki zich vooral bezig met instellingsaccreditatie, kwaliteitszorgontwikkeling  en peer reviews.

Samuël Velinga MSC

adviseur-onderzoeker

Samuël rondde zijn masteropleiding Onderwijskunde in 2019 af. Als student-assistent aan de Universiteit Utrecht en als wetenschappelijk medewerker bij de ETF Leuven specialiseerde hij zich in kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeksmethodes. Als studentlid van de faculteitsraad was hij betrokken bij een Toets Nieuwe Opleiding en bij voorbereidingen voor curriculumherzieningen.

 

Binnen Odion houdt hij zich vooral bezig met het ontwikkelen van nieuwe onderzoeksmethoden, data-analyse en het ondersteunen van opleidingsaccreditaties  en macrodoelmatigheidsaanvragen.

Willem Ardesch MSC

adviseur-ONDERZOEKER

Willem heeft een master in Social Policy and Public Health. Voor de Nederlandse Stichting voor Psychotechniek verrichtte hij onderzoek naar de Nederlandse arbeidsmarkt. Na een periode als branchemanager te hebben gewerkt, maakte hij de overstap naar het hoger onderwijs. Als opleidingsadviseur voor een hogeschool was hij de verantwoordelijk voor studentbegeleiding en coördineerde hij subsidiemogelijkheden.

Binnen Odion richt Willem zich vooral op kwalitatief onderzoek, midterm evaluaties, macrodoelmatigheidsaanvragen, onderwijsaccreditaties en SEP onderzoeksevaluaties.

LAURA VAN BEEK MSC

adviseur-onderzoeker

Laura behaalde de master Orthopedagogiek en de master Onderwijswetenschappen (track onderwijsinnovatie) aan de Rijksuniversiteit Groningen. Zij werkte als scriptiebegeleider, beleidsadviseur Sociaal Domein en programma- en beleidsmedewerker bij het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO). Recentelijk was zij als onderwijskundige betrokken bij een examenadviesbureau. 

Binnen Odion houdt Laura zich bezig met het organiseren en coördineren van panelsamenstellingen, het uitvoeren van opleidingsaccreditaties en het bijdragen aan macrodoelmatigheidsonderzoeken.

drs. LIZA KOZLOWSKA

ADVISEUR-ONDERZOEKER
(associate)

Liza studeerde Ruslandkunde aan de Universiteit Leiden en Slavische Talen en Culturen aan de Universiteit van Amsterdam. Vanaf 2008 is zij werkzaam binnen het hoger onderwijs, zowel binnen instellingen als opleidingen zelf, als aan de beleidsmatige kant bij NVAO. Liza is sinds 2008 gecertificeerd secretaris.

Binnen Odion houdt zij zich vooral bezig met opleidings- en onderzoeksaccreditaties, midterm reviews, proefpanels en aanvragen voor toetsen nieuwe opleiding.

dr. Irene Conradie

adviseur-onderzoeker
(associate)

Irene rondde in 2005 haar masteropleiding Filosofie af aan de Universiteit Utrecht. In 2010 promoveerde zij aan deze universiteit in de Filosofie en was ze hier docent Liberal Arts and Sciences. Irene werkt sinds 2018 in kwaliteitszorg in het hoger onderwijs (onder meer bij Qanu) en heeft ruime ervaring met opleidingsaccreditaties en onderzoeksvisitaties (SEP en BKO).

Binnen Odion houdt Irene zich vooral bezig met het begeleiden van accreditatietrajecten en midterm reviews.

dr. Floor Meijer

ADVISEUR-ONDERZOEKER
(associate)

Floor studeerde Geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam en promoveerde aan diezelfde universiteit. In 2010 maakte Floor de overstap van de wetenschap naar ondersteunende- en beleidsfuncties in hoger onderwijs en onderzoek.
Vervolgens werkte ze bij evaluatiebureau Qanu en bij het KNAW Humanities Cluster als projectmanager. Floor heeft veel recente ervaring met het begeleiden van ontwikkelingsgerichte onderwijsvisitaties.
 
Binnen Odion houdt Floor zich bezig met het begeleiden van (cluster)visitaties en treedt zij op als secretaris.