"If you do not know how to ask the right question,
you discover nothing"
Dr. W. Edwards Deming (grondlegger van het PDCA-model)

Snel naar:

Team

SUZANNE DEN TUINDER

Directeur

Suzanne studeerde Bedrijfswetenschappen aan de Radboud Universiteit. Sinds 2001 houdt zij zich bezig met het inzichtelijk maken van onderwijskwaliteit. Als senior onderzoeker bij Research voor Beleid (Panteia) voerde zij voor het ministerie van OCW onderzoek uit op diverse onderwijsbeleidsthema’s. In 2009 richtte zij Odion Onderzoek op. Suzanne is NVAO-gecertificeerd secretaris voor opleidingsaccreditaties, instellingstoetsen en kwaliteitsafspraken.

Binnen Odion houdt zij zich vooral bezig met kwaliteitszorgonderzoek en -advies, opleidingsaccreditaties, peer reviews, midterm evaluaties en governancevraagstukken.

ELIAN BOGERS

ADVISEUR-ONDERZOEKER

Elian studeerde Gezondheidswetenschappen aan de Universiteit van Maastricht. Na het afronden van haar Onderzoeksmaster was zij onderzoeker en analist voor de Universiteit van Maastricht en de Universiteit van Ottawa. Daar tussenin rondde zij het Rijkstraineeprogramma af binnen het Ministerie van OCW. In haar laatste functie bij een groot Canadees College heeft zij zich als onderzoeker en adviseur beziggehouden met toegankelijk onderwijs, studiesucces, studenttevredenheid, evaluaties en instellingsaudits.

Binnen Odion houdt zij zich vooral bezig met toetsen nieuwe opleiding, macrodoelmatigheid en alumni- en werkveldonderzoeken.

NIKKI HOOP

ADVISEUR-ONDERZOEKER

Nikki studeerde Arbeids- en Organisatiepsychologie aan de Universiteit van Amsterdam. Sinds 2003 werkt zij als adviseur binnen het sociaal domein en ondersteunt zij onderwijsinstellingen bij het opzetten en monitoren van kwaliteitszorg. Ruim 8 jaar werkte zij als managing consultant bij Capgemini en voerde zij voor verschillende opdrachtgevers (waaronder OCW) onderzoek uit op diverse onderwijsbeleidsthema’s. In haar laatste functie bij een grote onderwijsinstelling werkte zij als adviseur en onderzoeker aan de inrichting van opleidingen, evaluaties en onderwijskwaliteit.

Binnen Odion houdt Nikki zich vooral bezig met instellingsaccreditatie, kwaliteitszorgontwikkeling,  en peer reviews.

INGE OTTO

ADVISEUR-ONDERZOEKER

Inge volgde een onderzoeksmaster Taalwetenschappen aan de Universiteit Leiden. Na haar afstuderen werkte zij als onderzoeker aan projecten over honoursonderwijs voor de Universiteit Leiden en de Hanzehogeschool. Vervolgens was zij adviseur bij een adviesbureau dat gespecialiseerd is in opleidingsevaluaties en -accreditaties en onderzoeker bij het Erasmus MC waar zij werkplekbeoordelingen van coassistenten onderzocht.

 

Binnen Odion houdt zij zich vooral bezig met honoursonderwijs, werkplek- en arbeidsmarktonderzoek en opleidingsaccreditaties

LIZA KOZLOWSKA

ADVISEUR-ONDERZOEKER

Liza studeerde Ruslandkunde aan de Universiteit Leiden en Slavische Talen en Culturen aan de Universiteit van Amsterdam. Vanaf 2008 is zij werkzaam binnen het hoger onderwijs, zowel binnen instellingen als opleidingen zelf, alsmede aan de beleidsmatige kant bij QANU en NVAO. Liza is gecertificeerd secretaris voor opleidingsaccreditaties, instellingstoetsen, kwaliteitsafspraken en onderzoeksvisitaties.

Binnen Odion houdt zij zich vooral bezig met opleidings- en onderzoeksaccreditaties, midterm reviews, proefpanels en aanvragen voor toetsen nieuwe opleiding.

Samuël Velinga

Junior-onderzoeker

Samuël rondde zijn masteropleiding Onderwijskunde in 2019 af. Als student-assistent aan de Universiteit Utrecht en als wetenschappelijk medewerker bij de ETF Leuven specialiseerde hij zich in kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeksmethodes. Als studentlid van de faculteitsraad was hij betrokken bij een Toets Nieuwe Opleiding en bij voorbereidingen voor curriculumherzieningen. Binnen Odion houdt hij zich vooral bezig met het ontwikkelen van nieuwe onderzoeksmethoden en macrodoelmatigheidsaanvragen.

BERBER TOLBOOM

ONDERZOEKSASSISTENT

Berber rondde in 2022 haar bacheloropleiding Psychologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam af. Momenteel volgt zij de masteropleiding Psychologie met als specialisatie Brain & Cognition.

Binnen Odion houdt zij zich bezig met ondersteunende onderzoekswerkzaamheden zoals het inplannen en (telefonisch) afnemen van vragenlijsten en het transcriberen van diepte-interviews.