"If you do not know how to ask the right question,
you discover nothing"
Dr. W. Edwards Deming (grondlegger van het PDCA-model)

Team

SUZANNE DEN TUINDER

Directeur

Suzanne studeerde Bedrijfswetenschappen aan de Radboud Universiteit. Sinds 2001 houdt zij zich bezig met het inzichtelijk maken van onderwijskwaliteit. Als senior onderzoeker bij Research voor Beleid (Panteia) voerde zij voor het ministerie van OCW onderzoek uit op diverse onderwijsbeleidsthema’s. In 2009 richtte zij Odion Onderzoek op. Suzanne is NVAO-gecertificeerd secretaris voor opleidingsaccreditaties, instellingstoetsen en kwaliteitsafspraken.

 

Binnen Odion houdt zij zich vooral bezig met kwaliteitszorgonderzoek en -advies, opleidingsaccreditaties, peer reviews, midterm evaluaties en governancevraagstukken.

ELIAN BOGERS

ADVISEUR-ONDERZOEKER

Elian studeerde Gezondheidswetenschappen aan de Universiteit van Maastricht. Na het afronden van haar Onderzoeksmaster was zij onderzoeker en analist voor de Universiteit van Maastricht en de Universiteit van Ottawa. Daar tussenin rondde zij het Rijkstraineeprogramma af binnen het Ministerie van OCW. In haar laatste functie bij een groot Canadees College heeft zij zich als onderzoeker en adviseur beziggehouden met toegankelijk onderwijs, studiesucces, studenttevredenheid, evaluaties en instellingsaudits.

Binnen Odion houdt zij zich vooral bezig met toetsen nieuwe opleiding, macrodoelmatigheid en alumni- en werkveldonderzoeken.

NIKKI HOOP

ADVISEUR-ONDERZOEKER

Nikki studeerde Arbeids- en Organisatiepsychologie aan de Universiteit van Amsterdam. Sinds 2003 werkt zij als adviseur binnen het sociaal domein en ondersteunt zij onderwijsinstellingen bij het opzetten en monitoren van kwaliteitszorg. Ruim 8 jaar werkte zij als managing consultant bij Capgemini en voerde zij voor verschillende opdrachtgevers (waaronder OCW) onderzoek uit op diverse onderwijsbeleidsthema’s. In haar laatste functie bij een grote onderwijsinstelling werkte zij als adviseur en onderzoeker aan de inrichting van opleidingen, evaluaties en onderwijskwaliteit.

Binnen Odion houdt Nikki zich vooral bezig met instellingsaccreditatie, kwaliteitszorgontwikkeling,  en peer reviews.

Samuël Velinga

Junior-onderzoeker

Samuël rondde zijn masteropleiding Onderwijskunde in 2019 af. Als student-assistent aan de Universiteit Utrecht en als wetenschappelijk medewerker bij de ETF Leuven specialiseerde hij zich in kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeksmethodes. Als studentlid van de faculteitsraad was hij betrokken bij een Toets Nieuwe Opleiding en bij voorbereidingen voor curriculumherzieningen.

Binnen Odion houdt hij zich vooral bezig met het ontwikkelen van nieuwe onderzoeksmethoden, data-analyse en het ondersteunen van opleidingsaccreditaties  en macrodoelmatigheidsaanvragen.

LIZA KOZLOWSKA

ADVISEUR-ONDERZOEKER
(associate)

Liza studeerde Ruslandkunde aan de Universiteit Leiden en Slavische Talen en Culturen aan de Universiteit van Amsterdam. Vanaf 2008 is zij werkzaam binnen het hoger onderwijs, zowel binnen instellingen als opleidingen zelf, alsmede aan de beleidsmatige kant bij QANU en NVAO. Liza is gecertificeerd secretaris voor opleidingsaccreditaties, instellingstoetsen, kwaliteitsafspraken en onderzoeksvisitaties.

Binnen Odion houdt zij zich vooral bezig met opleidings- en onderzoeksaccreditaties, midterm reviews, proefpanels en aanvragen voor toetsen nieuwe opleiding.

Irene Conradie

adviseur-onderzoeker
(associate)

Irene rondde in 2005 haar masteropleiding Filosofie af aan de Universiteit Utrecht. In 2010 promoveerde zij aan deze universiteit in de Filosofie en was ze hier onderwijscoordinator en docent Liberal Arts and Sciences. Irene werkt sinds 2018 in kwaliteitszorg in het hoger onderwijs (onder meer bij QANU) en heeft ruime ervaring met opleidingsaccreditaties en onderzoeksvisitaties (SEP en BKO).

Binnen Odion houdt Irene zich vooral bezig met het begeleiden van accreditatietrajecten en midterm reviews.