“Education is the kindling of a flame,
not the filling of a vessel."
Socrates

Instroom
onderzoek

Een instroomonderzoek wordt gebruikt voor een inschatting van de haalbaarheid van een nieuwe opleiding, het maken van een propositie voor een nieuwe opleiding, of voor een macrodoelmatigheidsaanvraag.

Met een instroomonderzoek krijgen we zicht op bijvoorbeeld de ontwikkelingen van instroom in vergelijkbare opleidingen, de interesse en karakteristieken van de potentiële studenten en een eventueel ‘kannibaliserend’ effect op andere opleidingen. De uitkomsten van het onderzoek kunnen ook helpen om het curriculum verder af te stemmen op de behoeften van toekomstige studenten.