“Education is the kindling of a flame,
not the filling of a vessel."
Socrates

Interim ondersteuning

Odion biedt interim ondersteuning op het terrein van kwaliteitszorg. We doen dit doorgaans voor een afdeling Academische Zaken of Onderwijs & Onderzoek, maar soms ook binnen een faculteit. We pakken specifieke (complexe) dossiers op, of nemen specifieke onderdelen over, zoals het voorbereiden van adviezen voor CvB. We kunnen een ad interimrol vervullen als onderdeel of hoofd van een kwaliteitszorgteam, of vervangen bij bijvoorbeeld zwangerschapsverlof.

Ook als kwaliteitszorgbeleid aan revisie toe is, op weerstanden stuit of onvoldoende inzicht lijkt te geven, kunnen we op interimbasis van binnenuit nagaan wat er nodig en wenselijk is.