"If you do not know how to ask the right question,
you discover nothing"
Dr. W. Edwards Deming (grondlegger van het PDCA-model)

Contact

Wilt u meer weten? Neem dan contact op met:

Odion Onderzoek B.V.
Vondellaan 104
3521 GH Utrecht
030-2819804

Email
info@odion-onderzoek.nl