Dr. W. Edwards Deming (grondlegger van het PDCA-model)

"If you do not know how to ask the right question,
you discover nothing"

Kwaliteits-
zorg

Advies kwaliteitszorg

We adviseren faculteiten en instellingen over het verbeteren van hun kwaliteitszorg door het organiseren van interviews, dialoogsessies en peer reviews gericht op kwaliteitszorg. We inventariseren huidige kwaliteitszorgpraktijken en belangrijke informatiebronnen, brengen wensen en ambities van stakeholders in kaart om de opleidingskwaliteit te kunnen borgen, geven inzicht in de wijze waarop risico’s gesignaleerd en opgevolgd worden en adviseren hoe opleidingen elkaar kunnen versterken.

Lees verder >

Beoordeling kwaliteitszorg

 • Instellingstoets Kwaliteitszorg (ITK)
 • Plantoets kwaliteitsafspraken
 • Instellingsreview (IR)

Lees verder >

Voorbeelden

Instellingstoetsen waar wij vanuit de NVAO bij betrokken zijn (geweest)

Nederland

 • Hogeschool Leiden, inclusief kwaliteitsafspraken (2019)
 • Hogeschool Rotterdam, inclusief kwaliteitsafspraken (2019)
 • Universiteit van Amsterdam (2018)
 • Universiteit van Tilburg (2018)
 • Saxion Hogeschool (2017)
 • Zuyd Hogeschool (2015)
 • Stenden Hogeschool (2014)
 • Hogeschool van Amsterdam (2013)

Vlaanderen

In Vlaanderen hebben wij deelgenomen aan de pilot Instellingsreview:

 • LUCA School of Arts (2017)
 • Vrije Universiteit Brussel (2016)
 • Hogeschool West-Vlaanderen (2016)