Dr. W. Edwards Deming (grondlegger van het PDCA-model)

"If you do not know how to ask the right question,
you discover nothing"

Alumni-
onderzoek

Het NVAO-kader voor opleidingsaccreditaties vereist een reflectie van de opleiding op de wijze waarop haar afgestudeerden in de praktijk functioneren. Dit is voor opleidingen niet altijd eenvoudig aan te tonen, ook omdat bestaande alumni-onderzoeken vaak niet voor dit doel zijn ingericht.

Wij hebben daarom in samenwerking met Evalytics een alumni-onderzoek ontwikkeld dat direct bruikbaar is bij accreditaties en daarnaast duidelijke handvatten biedt voor de afstemming van de opleiding op de beroepspraktijk.

Download de brochure alumnionderzoek.

Projecten alumni-onderzoek

alumni-onderzoek voor opleidingsaccreditatie

Opdrachtgever: Hogeschool Windesheim Periode: 2018

alumni-onderzoek 2 masteropleidingen

Opdrachtgever: Erasmus Universiteit Rotterdam Periode: 2017

alumni-onderzoek bacheloropleiding

Opdrachtgever: Erasmus Universiteit Rotterdam Periode: 2017

alumni-onderzoek 3 bacheloropleidingen

Opdrachtgever: Hogeschool Rotterdam Periode: 2014

alumni-onderzoek 4 bacheloropleidingen

Opdrachtgever: Hogeschool Rotterdam Periode: 2012