Dr. W. Edwards Deming (grondlegger van het PDCA-model)

"If you do not know how to ask the right question,
you discover nothing"

Macro-
doelmatigheid

Een opleiding kan bekostiging aanvragen voor nieuwe Associate degrees, bacheloropleidingen en masteropleidingen, door middel van een macrodoelmatigheidsaanvraag bij de Commissie Doelmatigheid Hoger Onderwijs (CDHO). Het CDHO beoordeelt of de opleiding aansluit op een arbeidsmarktbehoefte (criterium a) en of er ruimte is voor de opleiding binnen het bestaande opleidingsaanbod (criterium b). Het is daarbij aan de opleiding zelf om te beargumenteren waarom de nieuwe opleiding aan deze criteria voldoet, door middel van een aanvraagdossier macrodoelmatigheid. Het CDHO adviseert de minister van OCW op basis van dit dossier of de opleiding op macroniveau een bijdrage levert aan het algemeen belang en daarmee in aanmerking komt voor bekostiging.

Wij ondersteunen het opstellen van een macrodoelmatigheidsaanvraag door het uitvoeren van marktonderzoek om inzicht te krijgen in de behoeften van werkgevers en de interesse onder potentiƫle studenten.

We gebruiken daarnaast vacaturepeilingen, onderbouwingen vanuit sectorplannen en cijfermatige onderbouwingen van de (regionale) arbeidsmarktbehoefte om de aanvraag verder te onderbouwen en maken een inventarisatie van verwant aanbod.

Projecten macrodoelmatigheid

begeleiden macrodoelmatigheidsdossier nieuwe opleiding

Opdrachtgever: Marnix Academie Periode: 2020

kwalitatieve en kwantitatieve behoeftepeiling opleiding

Opdrachtgever: Marnix Academie Periode: 2020

Curriculumonderzoek hbo-master Meesterschap in Techniek

Opdrachtgever: Hogeschool Utrecht Periode: 2014

begeleiden herziening wo-bacheloropleiding

Opdrachtgever: Erasmus Universiteit Rotterdam Periode: 2017