Dr. W. Edwards Deming (grondlegger van het PDCA-model)

"If you do not know how to ask the right question,
you discover nothing"

Projecten

secretaris bijzonder kenmerk Kleinschalig en Intensief Onderwijs

Opdrachtgever: NVAO Periode: 2020

begeleiden macrodoelmatigheidsdossier nieuwe opleiding

Opdrachtgever: Marnix Academie Periode: 2020

begeleiden peer review Honours College

Opdrachtgever: Radboud Universiteit Periode: 2019

monitoren effecten onderwijsbeleidsplan

Opdrachtgever: Erasmus Universiteit Rotterdam Periode: 2019

begeleiden peer review Honours Academy

Opdrachtgever: Universiteit Leiden Periode: 2018

begeleiden peer review Honours College

Opdrachtgever: Rijksuniversiteit Groningen Periode: 2018

verbeteren vakevaluaties – doorontwikkelen interactieve methode

Opdrachtgever: Erasmus Universiteit Rotterdam Periode: 2018

alumni-onderzoek voor opleidingsaccreditatie

Opdrachtgever: Hogeschool Windesheim Periode: 2018

monitoren efecten onderwijsbeleidsplan (2018)

Opdrachtgever: Erasmus Universiteit Rotterdam Periode: 2018

verbeteren vakevaluaties – pilot interactieve methode

Opdrachtgever: Erasmus Universiteit Rotterdam Periode: 2017

alumni-onderzoek 2 masteropleidingen

Opdrachtgever: Erasmus Universiteit Rotterdam Periode: 2017

alumni-onderzoek bacheloropleiding

Opdrachtgever: Erasmus Universiteit Rotterdam Periode: 2017

monitoren efecten onderwijsbeleidsplan (2017)

Opdrachtgever: Erasmus Universiteit Rotterdam Periode: 2017

monitoren onderwijsbeleidsplan 0-meting

Opdrachtgever: Erasmus Universiteit Rotterdam Periode: 2017

evalueren onderwijsbeleidsplan, ontwikkelen nieuw plan

Opdrachtgever: Erasmus Universiteit Rotterdam Periode: 2016

observatie en advies studentenpanels

Opdrachtgever: Erasmus Universiteit Rotterdam Periode: 2015

aanvraag BKKI Brede University of Applied Science

Opdrachtgever: NVAO Periode: 2014

alumni-onderzoek 3 bacheloropleidingen

Opdrachtgever: Hogeschool Rotterdam Periode: 2014

Curriculumonderzoek hbo-master Meesterschap in Techniek

Opdrachtgever: Hogeschool Utrecht Periode: 2014

begeleiden herziening wo-bacheloropleiding

Opdrachtgever: Erasmus Universiteit Rotterdam Periode: 2017

alumni-onderzoek 4 bacheloropleidingen

Opdrachtgever: Hogeschool Rotterdam Periode: 2012

adviseren over app voor vakevaluaties

Opdrachtgever: Erasmus Universiteit Rotterdam Periode: 2016