Dr. W. Edwards Deming (grondlegger van het PDCA-model)

"If you do not know how to ask the right question,
you discover nothing"

Projecten

alumni-onderzoek voor opleidingsaccreditatie

Opdrachtgever: Hogeschool Windesheim Periode: 2018

alumni-onderzoek 2 masteropleidingen

Opdrachtgever: Erasmus Universiteit Rotterdam Periode: 2017

alumni-onderzoek bacheloropleiding

Opdrachtgever: Erasmus Universiteit Rotterdam Periode: 2017

alumni-onderzoek 3 bacheloropleidingen

Opdrachtgever: Hogeschool Rotterdam Periode: 2014

alumni-onderzoek 4 bacheloropleidingen

Opdrachtgever: Hogeschool Rotterdam Periode: 2012