Dr. W. Edwards Deming (grondlegger van het PDCA-model)

"If you do not know how to ask the right question,
you discover nothing"

Projecten

verbeteren vakevaluaties – doorontwikkelen interactieve methode

Opdrachtgever: Erasmus Universiteit Rotterdam Periode: 2018

verbeteren vakevaluaties – pilot interactieve methode

Opdrachtgever: Erasmus Universiteit Rotterdam Periode: 2017

observatie en advies studentenpanels

Opdrachtgever: Erasmus Universiteit Rotterdam Periode: 2015

adviseren over app voor vakevaluaties

Opdrachtgever: Erasmus Universiteit Rotterdam Periode: 2016