"If you do not know how to ask the right question,
you discover nothing"
Dr. W. Edwards Deming (grondlegger van het PDCA-model)

OPLEIDINGS- KWALITEIT

Wij zijn betrokken bij de ondersteuning en beoordeling van toetsen nieuwe opleiding, opleidings(her)accreditaties en midterm reviews.

BEGELEIDING

Wij begeleiden opleidingen in de voorbereiding op hun opleidingsaccreditatie, toets nieuwe opleiding of midterm review, door ze te ondersteunen bij het schrijven van de zelfreflectie, proefvisitaties te begeleiden en als proefpanellid op te treden. Lees verder >

BEOORDELING

We worden door opleidingen ingeschakeld als onafhankelijk secretaris om de (her)accreditatie van hun opleiding te begeleiden. Wij zijn door de NVAO erkend als gekwalificeerd trainer van panelvoorzitters. Bij toetsen nieuwe opleiding, bijzondere kenmerken, pilots en omvormingen in het stelsel treden we voor de NVAO op als secretaris. We verzorgen thematische audits, peer reviews en midterm evaluaties ten behoeve van interne kwaliteitszorg. Lees verder >

PROJECTEN

NEDERLAND

In Nederland zijn wij betrokken geweest bij de accreditatie van masteropleidingen, bacheloropleidingen en associate degrees, zowel initieel als post-initieel, zowel Nederlands als internationaal bij de volgende instellingen:

Vlaanderen

In Nederland zijn wij betrokken geweest bij de accreditatie van masteropleidingen, bacheloropleidingen en associate degrees, zowel initieel als post-initieel, zowel Nederlands als internationaal bij de volgende instellingen: