Dr. W. Edwards Deming (grondlegger van het PDCA-model)

"If you do not know how to ask the right question,
you discover nothing."

Opleidings-
kwaliteit

Wij zijn betrokken bij de ondersteuning en beoordeling van toetsen nieuwe opleiding, opleidings(her)accreditaties en midterm reviews.

Begeleiding

Wij begeleiden opleidingen in de voorbereiding op hun opleidingsaccreditatie, toets nieuwe opleiding of midterm review, door ze te ondersteunen bij het schrijven van de zelfreflectie, proefvisitaties te begeleiden en als proefpanellid op te treden. Lees verder >

Beoordeling

We worden door opleidingen ingeschakeld als onafhankelijk secretaris om de (her)accreditatie van hun opleiding te begeleiden. Wij zijn door de NVAO erkend als gekwalificeerd trainer van panelvoorzitters. Bij toetsen nieuwe opleiding, bijzondere kenmerken, pilots en omvormingen in het stelsel treden we voor de NVAO op als secretaris. We verzorgen thematische audits, peer reviews en midterm evaluaties ten behoeve van interne kwaliteitszorg. Lees verder >

Projecten

Nederland

In Nederland zijn wij betrokken geweest bij de accreditatie van masteropleidingen, bacheloropleidingen en associate degrees, zowel initieel als post-initieel, zowel Nederlands als internationaal bij de volgende instellingen:

 • Universiteit Utrecht
 • Universiteit van Amsterdam
 • Vrije Universiteit Amsterdam
 • Universiteit Leiden
 • Erasmus Universiteit Rotterdam
 • Universiteit voor Humanistiek
 • Aeres Hogeschool Wageningen
 • Christelijke Hogeschool Windesheim
 • Fontys Hogescholen
 • Hogeschool van Amsterdam
 • Hogeschool Inholland
 • Hogeschool iPabo
 • Hogeschool Leiden
 • Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
 • Hotelschool The Hague
 • HZ University of Applied Sciences
 • NHL-Stenden
 • Breederode
 • Global School for Entrepreneurship
 • Hogeschool NTI
 • Hogeschool NCOI
 • Pro-Education

Vlaanderen

In Vlaanderen hebben we bij bachelor-na-bachelor, educatieve graduaatsopleidingen, HBO5 omvorming en educatieve masters als secretaris opgetreden bij verschillende hoger onderwijsinstellingen

 • Universiteit Gent
 • Vrije Universiteit Brussel
 • KU Leuven
 • Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
 • Arteveldehogeschool
 • Erasmushogeschool Brussel
 • Hogeschool Gent
 • Hogeschool West-Vlaanderen
 • Hogeschool PXL
 • Karel de Grote Hogeschool
 • Odisee
 • Thomas More
 • UC Leuven-Limburg